Siva i et nøtteskall

Siva tilrettelegger for vekst og utvikling i industri og næringsliv.

Vår virksomhet er tilstede over hele landet, der vi bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping og levedyktige lokalsamfunn

Siva på 60 sekunder

Vekstkraft 2019

Hvordan omstille for fremtiden, og hva gir næringslivet vekstkraft? Les også om innovative bedrifter og Siva sin rolle i næringsutviklingen.

Les vekstkraft 2019

Nyheter

 • Grønt skifte og ny teknologi gjør Siva viktigere

  – Jeg opplever Siva som et effektivt, ubyråkratisk lite statsforetak som får mye ut av midlene som bevilges. Jeg ser frem til å kunne bidra. Det sier den nye styrelederen i Siva, Kjell Roland, og begrunner det med at Siva har et viktig samfunnsoppdrag, og spiller en viktig rolle i virkemiddelapparatet.

 • Norner forsterker Future Materials

  Med Norners verdensledende kompetanse på eiersiden får Future Materials en større materialteknisk bredde. Etter aksjeemisjonen har Arendals Fossekompani ASA, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS og Universitetet i Agder like store eierandeler.

 • Tar SMB-enes utfordringer på alvor

  Med strategien «Småbedriftslivet – Strategi for små og mellomstore bedrifter» setter regjeringen en tydelig kurs for SMB-ene.

 • Nord-norsk innovasjon kan redde liv verden over

  Gründerselskapet Prophylix Pharma i Tromsø har utviklet ny behandling av en sjelden, men alvorlig barnesykdom. Nå selger de rettighetene til det amerikanske legemiddelselskapet Rallybio. Norinnova Technology Transfer er en del av Siva-strukturen, og en av dem som har bidratt på veien.

 • Opptak til klyngeprogrammet 2019

  Norwegian Innovation Clusters inviterer med denne utlysningen til opptak av klynger innenfor Arena og Arena Pro i en nasjonal konkurranse.

 • Se film Arendalsuka og vårt arrangement

  Under Arendalsuka 2019 hadde Siva sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet arrangementet Digital fremtid – er bedriftene klare? Har vi de beste virkemidlene?

Flere nyheter

Siva har ny logo

I over 50 år har Siva bidratt til industri, arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele landet. I jubileumsåret 2018 endret vi logo og står fram i nye farger.

Historien bak logoen